KIMYA, İLAÇ, DETERJAN VE ENERJI SEKTÖRÜ ELEKTROPOLISAJ UYGULAMALARI
Kimya, İlaç, Deterjan ve Enerji Sektörü Elektropolisaj Uygulamaları
Kimyasal amaçlı kullanılan tank, kazan v.b ürünlerin kimyasal reaksiyonlardan etkilenmemesi gerekir.Ayrıca steril ve antibakteriyel halde uzun süre korunabilmesi için elektropolisaj uygulanır.